Catalogue và bảng tra tiết diện dây cáp điện hạ thế Cadivi

Online di động chụm 2 ngón tay để phóng lớn

 

Catalogue dây cáp điện hạ thế Cadivi, bảng tra tiết diện dây dẫn hạ thế, dòng điện định mức, độ sụt áp, tiết diện danh nghĩa, chiều dày đường kính ruột dẫn, chiều dày đường kính sợi giáp, đường kính tổng, chiều dày cách điện danh nghĩa, chiều dày vỏ danh nghĩa, khối lượng dây cáp, điện trở DC tối đa, kết cấu, thông số kỹ thuật dây cáp hạ thế Cadivi

=> MỤC LỤC (Ấn vào link màu xanh bên dưới để xem)

0. Giới thiệu thông tin, thông số các loại dây cáp điện Cadivi 
1. Hướng dẫn lựa chọn, đặt hàng dây cáp điện Cadivi
2. VC, VCm, VCmd, VCmo, VCmt, CV (Catalogue dây cáp điện bọc nhựa PVC)
3. VCm/HR-LF 0.6/1 kv (Catalogue dây cáp không vỏ, ruột đồng mềm, cách điện PVC 105 °C Cadivi)
4. CE/FRT-LSHF (Catalogue dây cáp chậm chảy không vỏ, ruột đồng, cách điện XLPO Cadivi)
5. H1Z2Z2-K (Catalogue dây cáp năng lượng mặt trời Cadivi)
6. CV, AV 0.6/1 k (Catalogue dây cáp điện lực 0,6/1 kV Cadivi)
7. CVV, CXV, CVV/DATA (DSTA), CXV/DATA (DSTA), CVV/AWA (SWA), CXV/AWA (SWA) (Catalogue dây cáp điện lực ruột đồng, có vỏ bọc, có hoặc không có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV Cadivi)
8. AVV, AXV, AVV/DATA (DSTA), AXV/DAIA (DSTA), AVV/AWA (SWA), AXV/AWA (SWA) (Catalogue dây cáp điện lực ruột nhôm, có vỏ bọc, có hoặc không có giáp bảo vệ 0,6/1 kV Cadivi)
9. DuCV, Trcv, QuCV, DuAV, TrAV, QuAV (Catalogue dây cáp multiplex ruột đồng/nhôm cách điện PVC - 0,6/1 kV Cadivi)
10. LV - ABC 0,6/1 kV (Catalogue dây cáp vặn xoắn hạ thế, 2 đến 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE - 0,6/1 kV Cadivi)
11. C, A, GSW (Catalogue dây trần xoắn Cadivi) 
12. ACSR (Catalogue dây nhôm lõi thép Cadivi)
13. ACCC CONDUCTOR (Catalogue dây cáp siêu nhiệt ACCC ruột nhôm lõi composite Cadivi)

14. Nếu chưa tìm được bảng tra tiết diện dây cần tìm thì xem thêm bảng tra khác của dây cáp trung thế, dây cáp điều khiển, dây cáp chậm cháy chống cháy Cadivi ở bên dưới

=> Ấn quay về mục lục bảng giá Cadivi hồi nãy <=

=> Người dùng khác thường xem thêm
1. Bảng giá và Catalogue Cadivi mới nhất 
2. Bảng giá dây điện Trần Phú mới nhất
3. Bảng giá dây điện Cadisun mới nhất
4. Bảng giá dây điện Daphaco Lion mới nhất
5. Catalogue dây và cáp điện hạ thế Cadivi
6. Catalogue dây và cáp điện trung thế Cadivi
7. Catalogue dây và cáp điện điều khiển Cadivi
8. Catalogue dây và cáp điện chậm cháy chống cháy Cadivi
9. Hướng dẫn sử dụng dây cáp điện cadivi trong xây dựng nhà ở
10. Thư viện tất cả Catalogue và Bảng giá: Link xem

 

 

0. Giới thiệu thông tin, thông số các loại dây cáp điện Cadivi
Ấn về mục lục

 

 

 

1. Hướng dẫn lựa chọn, đặt hàng dây cáp điện Cadivi
Ấn về mục lục

 

 

2. VC, VCm, VCmd, VCmo, VCmt, CV 
Bảng tra tiết diện dây cáp điện bọc nhựa PVC
Ấn về mục lục

 

 

3. VCm/HR-LF 0.6/1 kv
Bảng tra tiết diện dây cáp không vỏ, ruột đồng mềm, cách điện PVC 105 °C Cadivi
Ấn về mục lục

 

 

4. CE/FRT-LSHF 
Bảng tra tiết diện dây cáp chậm chảy không vỏ, ruột đồng, cách điện XLPO Cadivi
Ấn về mục lục

 

 

5. H1Z2Z2-K 
Bảng tra tiết diện dây cáp năng lượng mặt trời Cadivi
Ấn về mục lục

 

 

6. CV, AV 0.6/1 kv 
Bảng tra tiết diện dây cáp điện lực 0,6/1 kV Cadivi
Ấn về mục lục

 

 

7. CVV, CXV, CVV/DATA (DSTA), CXV/DATA (DSTA), CVV/AWA (SWA), CXV/AWA (SWA) 
Bảng tra tiết diện dây cáp điện lực ruột đồng, có vỏ bọc, có hoặc không có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV Cadivi
Ấn về mục lục

 

 

8. AVV, AXV, AVV/DATA (DSTA), AXV/DAIA (DSTA), AVV/AWA (SWA), AXV/AWA (SWA)
Bảng tra tiết diện dây cáp điện lực ruột nhôm, có vỏ bọc, có hoặc không có giáp bảo vệ 0,6/1 kV Cadivi
Ấn về mục lục

 

 

9. DuCV, Trcv, QuCV, DuAV, TrAV, QuAV 
Bảng tra tiết diện dây cáp multiplex ruột đồng/nhôm cách điện PVC - 0,6/1 kV Cadivi
Ấn về mục lục

 

 

10. LV - ABC 0,6/1 kV 
Bảng tra tiết diện dây cáp vặn xoắn hạ thế, 2 đến 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE - 0,6/1 kV Cadivi
Ấn về mục lục

 

 

11. C, A, GSW 
Bảng tra tiết diện dây trần xoắn Cadivi 
Ấn về mục lục

 

 

12. ACSR 
Bảng tra tiết diện dây nhôm lõi thép Cadivi 
Ấn về mục lục

 

 

13. ACCC CONDUCTOR 
Bảng tra tiết diện dây cáp siêu nhiệt ACCC ruột nhôm lõi composite Cadivi
Ấn về mục lục

Ấn về mục lục trang này

=> Ấn quay về mục lục bảng giá Cadivi hồi nãy <=

=> Nếu chưa tìm được bảng tra tiết diện dây cần tìm thì xem thêm bảng tra khác của dây cáp trung thế, dây cáp điều khiển, dây cáp chậm cháy chống cháy Cadivi ở bên dưới

=> Người dùng khác thường xem thêm
1. Bảng giá và Catalogue Cadivi mới nhất 
2. Bảng giá dây điện Trần Phú mới nhất
3. Bảng giá dây điện Cadisun mới nhất
4. Bảng giá dây điện Daphaco Lion mới nhất
5. Catalogue dây và cáp điện hạ thế Cadivi
6. Catalogue dây và cáp điện trung thế Cadivi
7. Catalogue dây và cáp điện điều khiển Cadivi
8. Catalogue dây và cáp điện chậm cháy chống cháy Cadivi
9. Hướng dẫn sử dụng dây cáp điện cadivi trong xây dựng nhà ở
10. Thư viện tất cả Catalogue và Bảng giá: Link xem

Chia sẻ - Lưu xem sau:

Xem thêm: