Cáp chống cháy, ruột đồng, băng mica, cách điện fr–pvc, giáp sợi kim loại, vỏ fr–pvc CVV/AWA/FR – 0,6/1 kV & CVV/SWA/FR – 0,6/1 kV Cadivi

0₫
Thương hiệu Cadivi
Mã sản phẩm
Cáp chống cháy, ruột đồng, băng mica, cách điện fr–pvc, giáp sợi kim loại, vỏ fr–pvc CVV/AWA/FR – 0,6/1 kV & CVV/SWA/FR – 0,6/1 kV Cadivi

Sản phẩm vừa xem

Sản phẩm liên quan