Cáp chậm cháy ít khói không halogen, ruột đồng, cách điện xlpe, giáp sợi kim loại, vỏ lshf CXE/AWA/FRT –LSHF – 0,6/1 kV & CXE/SWA/FRT –LSHF – 0,6/1 kV Cadivi

0₫
Thương hiệu Cadivi
Mã sản phẩm
Cáp chậm cháy ít khói không halogen, ruột đồng, cách điện xlpe, giáp sợi kim loại, vỏ lshf CXE/AWA/FRT –LSHF – 0,6/1 kV & CXE/SWA/FRT –LSHF – 0,6/1 kV Cadivi

Sản phẩm vừa xem

Sản phẩm liên quan