DNTN Thiết Bị Điện Ngọc Huy đã phát triển liên tục trong nhiều năm qua và vẫn đang mở rộng nhiều cửa hàng, nhiều ngành hàng khác. Vì vậy Ngọc Huy rất hoan nghênh sự hợp tác và mọi người cùng thắng. Ngọc Huy luôn mong muốn tim kiếm nguồn hàng và đối tác và khách hàng mới. 

Nếu bạn là người kinh doanh, nếu bạn là nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, nếu bạn muốn làm ăn lâu dài với Ngọc Huy xin vui lòng liên hệ 

Mr.Hùng: 0918.304.161